Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verkeersborden

Verkeersborden gaan boven verkeersregels. Dit is een belangrijk onderdeel van de auto theorie. De meeste verkeersborden gelden voor de hele weg. Alleen het Verkeersbord E1 en het Verkeersbord E2 gelden alleen voor de weghelft waar ze staan. Als er een zonebord is geplaatst, geldt deze voor de hele zone. Het einde van de zone herken je door een einde zonebord. De betekenis van een verkeersbord eindigt: bij de eerstvolgende zijweg, als dat door andere borden wordt aangegeven, na een verkeerspunt (rotonde, kruispunt of splitsing).

Onderborden

Dit onderbord geeft een uitzondering voor bestemmingsverkeer aan. Onderborden worden soms onder verkeerborden aangebracht. Dit onderbord geeft extra informatie over het verkeersbord daarboven. Bijvoorbeeld dat fietsers zijn uitgezonderd. Dit betekent dat fietsers in dit geval niet de aanwijzing op het verkeersbord hoeven te volgen.

Alle verkeersborden: overzicht en betekenis

Er zijn verschillende groepen/categorieën verkeersborden. Deze staan hieronder beschreven. Bekijk in hoofdstuk 25 een uitgebreid overzicht van de Nederlandse verkeersborden. Hier kan je verkeersborden oefenen. Je krijgt steeds negen verkeersborden te zien en moet kiezen welk verkeersbord bij de gegeven uitleg hoort.

A. Snelheidsborden

Deze borden staan voor maximum en advies snelheden. Daarnaast is er ook het Verkeersbord A2 en het Verkeersbord A5 die het einde aan een maximumsnelheid en een adviessnelheid aangeven.

B. Voorrangsborden

Deze borden regelen de voorrang. Je kunt deze borden bijvoorbeeld tegenkomen op kruispunten. Een voorbeeld hiervan is het Verkeersbord B6.

C. Geslotenverklaring

Deze borden geven aan wie niet een bepaalde weg mag inrijden. Een voorbeeld hiervan is het Verkeersbord C6.

D. Rijrichtingsbord

Deze verplichten je om een bepaalde richting in te rijden. Een voorbeeld hiervan is het Verkeersbord D5.

E. Parkeer- en stilstaanborden

Dit is een verkeersbord uit de categorie E.Deze borden geven aan waar je wel en niet mag parkeren Een voorbeeld is het Verkeersbord E4.

F. Overige verkeersborden

Deze borden geven aan waar je wel en niet mag inhalen, wanneer je tegenliggers voor moet laten gaan, of wanneer andere verboden worden opgeheven. Een voorbeeld hiervan is het Verkeersbord F4.

G. Borden die bepaalde verkeersregels aankondigen

Vaak zie je deze verkeersborden bij een nieuwe wegsituatie. Bijvoorbeeld als je een autoweg, erf, of fietspad oprijdt. Een voorbeeld is het Verkeersbord G1 of het Verkeersbord G7.

H. Borden die aangeven of je de bebouwde kom in- of uitrijdt

Bijvoorbeeld het Verkeersbord H1 of het Verkeersbord H2.

J. Waarschuwingsborden

Deze verkeersborden waarschuwen je voor mogelijk gevaar. Het is dan ook belangrijk om je rijstijl aan te passen op het mogelijke gevaar. Een voorbeeld is het Verkeersbord J8.

K. Bewegwijzeringsborden

Deze borden geven aan welke route je moet volgen naar een bepaalde bestemming. Een voorbeeld is het Verkeersbord K1.

L. Informatieborden

Informatieborden geven onder andere informatie over de weg, hoe deze loopt bijvoorbeeld. Een voorbeeld is het Verkeersbord L8.

Matrixborden

Matrixborden zijn elektronische verkeersborden. Deze matrixborden hebben dezelfde betekenis als een verkeersbord. Als op een weg zowel door een matrix als een verkeersbord de maximumsnelheid wordt aangegeven, dan geldt de laagste snelheid.

Tijdelijke verkeersborden

Als er tijdelijke verkeersborden zijn geplaatst langs de weg, dan gelden deze. Als er bijvoorbeeld een lagere maximumsnelheid wordt aangegeven door een tijdelijk verkeersbord, dan geldt deze snelheid.

Meer over verkeersborden

Jenny
Jenny

Mijn naam is Jenny en ik schrijf met veel plezier voor Snelslagen.nl! Ik heb jarenlang als rijinstructrice gewerkt en ben nu vooral bezig mensen te helpen hun theorie examens te halen. Hulp nodig? Neem contact op of bekijk één van onze cursussen!

Online theorie oefenen

Onze klanten zijn beter voorbereid op het CBR theorie examen!