Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rotonde

Een rotonde is altijd een éénrichtingsweg. Het doel van een rotonde is een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Een rotonde is te herkennen aan het Verkeersbord D1 of het Verkeersbord J9. Een rotonde is altijd een éénrichtingsweg. Er zijn verschillende rotondes in Nederland. Het verschil zit hem in de afwijkende verkeersregels of het aantal rijstroken.

Inhalen op een rotonde

Het is toegestaan om vlak voor of op een rotonde links en rechts in te halen. Op of net voor een rotonde ben je namelijk aan het invoegen.

Voorrang op een rotonde

Voorrang wordt op een rotonde geregeld door middel van borden of haaientanden op het wegdek. Normaal gesproken hebben bestuurders die al op de rotonde rijden voorrang op bestuurders die de rotonde willen betreden. Dit kun je zien aan de haaientanden en/of het Verkeersbord B6 bij de toetredende rijstroken. Bij drukke of grote rotondes wordt de voorrang soms geregeld door verkeerslichten. 

Werkende verkeerslichten gaan boven voorrangsborden en tekens op het wegdek. Soms is voorrang niet geregeld met verkeerslichten, voorrangsborden of tekens op het wegdek. In dit geval moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen. Het kan ook voorkomen dat er aanwijzingen/pijlen zijn aangebracht op de toetredende rijstroken. In dit geval moet je de aanwijzingen volgen op het wegdek.

Rotonde met twee rijstroken

Let bij het verlaten van een rotonde op, dat er ook fietsers kunnen kruisen. Op een rotonde gebeurt veel. Het is dan ook belangrijk dat je goed kijkt, zodat je weet wat er om je heen gebeurt. Vooral wanneer je van rijstrook wilt wisselen of de rotonde wilt verlaten, is het belangrijk om goed op te letten wat de andere weggebruikers doen. Hierdoor kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan. Enkele voorbeelden:

  • De rotonde verlaten (rode pijl): Wanneer je een rotonde verlaat, dan moet je het verkeer dat de rotonde blijft volgen voorrang verlenen. Dit geldt ook voor voetgangers, fietsers en snor/bromfietsers die op een aparte weg naast/rond de rotonde rijden.
  • Kwartrond (rode pijl): Je wilt de rotonde bij de eerst volgende afslag verlaten. Je moet dan op de weg die naar de rotonde leidt rechts blijven rijden. Voordat je de rotonde oprijdt moet je al richting aangeven naar rechts.
  • Halfrond, rechtdoor (blauwe lijn): Als je op een rotonde halfrond wilt gaan, dan zijn er twee mogelijkheden: 
    1. Je rijdt via de linker rijstrook de rotonde op. Na de eerste afslag geef je richting aan naar rechts. Je verplaatst naar de rechter rijstrook. De richtingaanwijzer houdt je aan naar rechts en je verlaat de rotonde bij de volgende afslag.
    2. Je rijdt via de rechter rijstrook de rotonde op. Na de eerste afslag geef je richting aan naar rechts. Je verlaat de rotonde bij de volgende afslag.
  • Driekwart rond, links (gele lijn) Voordat je de rotonde oprijdt geef je richting aan naar links. Zodra je op de rotonde rijdt, zet je de richtingaanwijzer uit. Je rijdt op de binnenste rijstrook van de rotonde. Na de tweede afslag, geef je richting aan naar rechts. Je verplaatst naar de rechter rijstrook. De richtingaanwijzer houd je aan naar rechts en je verlaat de rotonde bij de volgende afslag.

Rotonde met één rijstrook

Het rijden op een rotonde met één rijstrook is eenvoudiger. Dit heeft als reden dat je op een rotonde niet van rijstrook hoeft te veranderen. De regels voor het verlaten van de rotonde met één rijstrook zijn hetzelfde als bij een rotonde met twee rijstroken. Dus richtingaanwijzer naar rechts bij verlaten van de rotonde. 

Richtingaanwijzer naar links voor je de rotonde oprijdt, als je driekwart/links wilt (dit is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden om het andere verkeer te informeren). En bij het verlaten van de rotonde, de voetgangers, fietsers, snor/bromfietsers voorrang verlenen als zij de rotonde volgen.

Afwijkingen

Bij sommige rotondes bepalen verkeerstekens of verkeersborden dat er van de gebruikelijke situatie moet worden afgeweken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat er op het fietspad rondom de rotonde haaientanden zijn aangebracht voor de fietsers en snor/bromfietsers. Dit betekent dat zij voorrang moeten verlenen aan de bestuurders die de rotonde moeten verlaten. Het kan ook voorkomen dat er aanwijzingen/pijlen zijn aangebracht op de toetredende rijstroken. In dit geval moet je deze aanwijzingen volgen. 

Er zijn verschillende rotondes in Nederland met afwijkende verkeersregels. Het grootste verschil zit hem vooral in het aantal rijstroken. Een rotonde is een eenrichtingsweg die rond gaat en wordt aangeduid met het Verkeersbord D1 of Verkeersbord J9.

Picture of Jenny
Jenny

Mijn naam is Jenny en ik schrijf met veel plezier voor Snelslagen.nl! Ik heb jarenlang als rijinstructrice gewerkt en ben nu vooral bezig mensen te helpen hun theorie examens te halen. Hulp nodig? Neem contact op of bekijk één van onze cursussen!

Online theorie oefenen

Onze klanten zijn beter voorbereid op het CBR theorie examen!