Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kruispunt

Hier nader je een gelijkwaardig kruispunt. Omdat er bij een kruispunt vanuit verschillende richtingen bestuurders kunnen komen, moet je goed opletten. In dit deel kun je lezen hoe je je als bestuurder moet gedragen bij kruispunten.

Verschillende soorten kruispunten

Belangrijk is dat je van tevoren goed inschat, welk soort kruispunt je op rijdt. Er zijn verschillende soorten kruispunten:

  • Een gelijkwaardig kruispunt;
  • Een T-splitsing;
  • Een kruispunt met voorrangsweg;
  • Gevaarlijke kruispunten aangegeven met het Verkeersbord J8.

Stilstaan en oprijden van een kruispunt

Belangrijk is dat je een kruispunt niet onnodig blokkeert. Dit betekent dat je wel mag stilstaan, maar alleen om het andere verkeer voor te laten gaan. De volgende punten zijn belangrijk bij een kruispunt:

  • Rijd een kruispunt pas op als je kunt doorrijden of snel vrij kunt maken;
  • Stop als je een voorrangsvoertuig moet laten voorgaan;
  • Je mag stoppen op een kruispunt als je links af wilt slaan en rechtdoor gaand verkeer wilt laten voorgaan.

Snelheid op/bij een kruispunt

Matig je snelheid als je een kruispunt nadert. Dit voorkomt dat je bij het kruispunt plotseling moet remmen. Als je het Verkeersbord B6 ziet, dan weet je dat je het kruisende verkeer voorrang moet verlenen. Benader dit kruispunt met een veilige snelheid en let op of er verkeer nadert op de kruisende wegen. Zie je het Verkeersbord B7 ziet, dan weet je dat je volledig moet stoppen. Ook al zie je geen verkeer aankomen. Bij het zien van Verkeersbord B7, laat je alvast het gas los en begin je met remmen. Begin pas met oversteken van het kruispunt als je zeker weet dat er geen verkeer op de voorrangsweg nadert.

T-splitsing

Een T-splitsing is een kruising met drie wegen. Dit kan bijvoorbeeld een doorgaande weg zijn, met een afsplitsing naar rechts. Bij een gelijkwaardige T-splitsing moet je altijd bewust zijn dat het verkeer op de doorgaande weg denkt voorrang te hebben. Ook al heb jij voorrang op de ander, als je ziet dat hij geen voorrang gaat geven, laat dan de ander voorgaan!

Gelijkwaardig kruispunt

Hier nader je een T-splitsing. Een gelijkwaardig kruispunt herken je aan het Verkeersbord J8. Op dit kruispunt is voorrang niet geregeld met verkeerslichten, verkeersborden of wegmarkeringen. Hier geldt de voorrangsregel: bestuurders van rechts hebben voorrang. Wees altijd voorzichtig bij een gelijkwaardig kruispunt. Rechtdoor gaand verkeer gaat voor afslaand verkeer. Deze zin hoor je ook vaak bij kruispunten. 

Dit betekent dat degene die rechtdoor gaat niet hoeft te stoppen voor kruisende bestuurders. Bestuurders die van rechts komen, moet je natuurlijk wel voorrang verlenen. Als jij linksaf wilt slaan, dan moet je de tegemoetkomende bestuurder die rechtdoor gaat, voor laten gaan. Als er dus meerdere bestuurders een kruispunt naderen, moet je goed opletten wie er als eerste mag oversteken. Stel, bestuurder 1 die voor jou van rechts komt, moet misschien wachten op bestuurder 2 die voor hem van rechts komt. In dit geval moet bestuurder 1 dus als laatste oversteken.

Ongelijkwaardig kruispunt

Kom je het Verkeersbord B6 of haaientanden tegen, dan moet je voorrang verlenen aan de bestuurders die op de voorrangsweg rijden. Voetgangers zijn geen bestuurders, dus die hoef je eigenlijk geen voorrang te verlenen. Uiteraard doe je dat wel, indien een voetganger toch oversteekt.

Gerelateerd:

Picture of Jenny
Jenny

Mijn naam is Jenny en ik schrijf met veel plezier voor Snelslagen.nl! Ik heb jarenlang als rijinstructrice gewerkt en ben nu vooral bezig mensen te helpen hun theorie examens te halen. Hulp nodig? Neem contact op of bekijk één van onze cursussen!

Online theorie oefenen

Onze klanten zijn beter voorbereid op het CBR theorie examen!