Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voorrangsregels

Een van de belangrijkste onderdelen van het CBR theorie examen zijn de verschillende voorrangsregels. Het is belangrijk omdat je verschillende situaties en voor verschillende weggebruikers, moet kunnen beslissen wanneer deze voorrang hebben op jou of wanneer jij voorrang hebt op hen. Je zult dit heel erg goed moeten weten, want in het echt kunnen er ongelukken veroorzaakt worden, wanneer je de verkeerde beslissing maakt. Vooral op het moment dat de voorrang niet wordt geregeld door een voorrang verlenen bord.

Wanneer heb je voorrang van rechts?

Wie heeft voorrang op welk moment en wanneer heb je voorrang van rechts? De belangrijkste voorrangsregel is dat het verkeer dat van jouw rechterzijde komt, voorrang heeft op jou. Kom je dus aan op een kruispunt met één of meerdere openbare wegen en wordt er nergens specifiek aangegeven door middel van verkeerssymbolen zoals borden of tekens op de weg wie voorrang heeft, dan geldt altijd de voorrang aan rechts. Dit geldt voor alle bestuurders die ten opzichte van jou van rechts komen, dus ook voor fietsers en bromfietsers.

Voorrangsregels voetgangers

In de wet is bepaald dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Voetgangers behoren niet tot bestuurders, dus als voetganger moet je voorrang verlenen aan een auto die in deze situatie voor haaientanden staat. Je hebt als voetganger wel een beschermde status. Word je namelijk in deze situatie toch aangereden, dan is de bestuurder niet schuldig, maar wel aansprakelijk.

Voetgangers hebben wel voorrang bij uitritten. Bij een bijzonder manoeuvre van een bestuurder, zoals bij het uitgaan van een uitrit, gaat voorrang naar al het overige verkeer. Onder overig verkeer vallen ook voetgangers.

  • Voetgangers hebben daarnaast voorrang in de volgende situaties:
  • Als je als voetganger rechtdoor op dezelfde weg gaat.
  • Als voetganger mag je op het fietspad lopen als er geen stoep is. Als er geen fietspad is, dan mag je aan de uiterste zijde van de rijbaan lopen.
  • Als je aangeeft te willen oversteken bij een zebrapad of als je al op het zebrapad bent.

Voorrangsregels fietsers

Het grote verschil tussen fietsers en voetgangers is dat de fietser volgens de wet ook een bestuurder is. Fietsers zijn net als voetgangers volgens de wet beschermd als zijnde “zwakke verkeersdeelnemers”. Dit betekent dat bij een ongeluk met een auto, de auto bijna altijd aansprakelijk is.

Op kruispunten met een doorlopend fietspad heeft de fietser altijd voorrang, zelfs wanneer jij van rechts komt, dit wordt ook vaak aangegeven met een fietspad bord.

Heeft een tram altijd voorrang?

Een tram heeft in principe altijd voorrang, ongeacht van welke kant deze komt. Tenzij er voorrangsborden of verkeerslichten zijn die anders aangeven. Ook wanneer een tram afslaat heeft deze voorrang. Ook al ben jij het “rechtdoor op dezelfde weg” verkeer. Wanneer jij je op een rotonde bevindt en een tram deze wilt verlaten, zul je deze ook altijd voorrang moeten verlenen, tenzij verkeerslichten of voorrangsborden dit anders regelen.

Voorrangsvoertuigen

Voorrangsvoertuigen met blauwe zwaailichten en een meertonige sirene, moet je altijd voor laten gaan. Dit zijn meestal voertuigen van de politie, brandweer of ambulance. Hoor je de sirene, kijk dan waar het voertuig vandaan komt en waar het naartoe moet. Als het voertuig jouw rijbaan volgt of kruist, zorg er dan voor dat je op een veilige manier ruimte maakt voor hem. 

Een militaire colonne / rouwstoet mag je niet doorbreken. Pas als het laatste voertuig gepasseerd is, mag je doorrijden. Anderzijds heeft de rouwstoet of militaire colonne voorrang. Een militaire colonne / rouwstoet mag wél doorbroken worden wanneer je op een voorrangsweg rijdt.

Heeft rechtdoorgaand verkeer altijd voorrang?

Je hebt misschien wel gehoord van de term rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Wat betekent dit precies? Deze regel geldt voor gelijkwaardige kruispunten, en is van toepassing op alle weggebruikers, ook voetgangers. Sla jij rechts af? Dan moet je voorrang verlenen aan alle weggebruikers die rechtdoor gaan. 

Rechtdoorgaand verkeer heeft echter niet altijd voorrang. Bestuurders die op een onverharde weg rijden, moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de verharde weg, ook als die bestuurders van links komen.

Voorrang oefenen

Je ziet het, er zijn een hoop voorrangsregels die je moet kennen voordat je start met het theorie-examen. Bij snelslagen.nl kun je voldoende oefenen, het platform heeft autotheorie proefexamens – https://www.snelslagen.nl/  met meer dan 1000 vragen waar de voorrangsregels voldoende in voorkomen.

Hoe meer je oefent, hoe groter de kans dat je in één keer slaagt voor het theorie-examen!

Gerelateerd:

Picture of Jenny
Jenny

Mijn naam is Jenny en ik schrijf met veel plezier voor Snelslagen.nl! Ik heb jarenlang als rijinstructrice gewerkt en ben nu vooral bezig mensen te helpen hun theorie examens te halen. Hulp nodig? Neem contact op of bekijk één van onze cursussen!

Online theorie oefenen

Onze klanten zijn beter voorbereid op het CBR theorie examen!