6726 rijscholen & 39.292 reviews

Een onverharde weg.Voorrang verlenen betekent andere bestuurders of voetgangers ongehinderd voor laten gaan. De hoofdregel is dat bestuurders voorrang verlenen aan de bestuurders die van rechts naderen. Daar kan van afgeweken worden door bijvoorbeeld: verkeersborden, verkeersregels, haaientanden, etc. Eerder heb je al kunnen lezen hoe voorrang is geregeld bij rotondes, woonerven en kruispunten. Hieronder staan nog enkele situaties beschreven welke betrekking hebben op voorrang.

Voorrangsweg en voorrangskruispunt

Als je het Verkeersbord B1 tegenkomt, dan rijd je op een voorrangsweg. Verkeersbord B3, Verkeersbord B4 en Verkeersbord B5 geven aan dat je op een voorrangskruispunt rijdt. Bij kruisende wegen moet je voorrang krijgen. Let wel goed op! Als je ziet dat je geen voorrang krijgt, laat dan de andere bestuurder voor. Het einde van de voorrangsweg herken je door het Verkeersbord B2. Dit betekent dat je niet meer automatisch voorrang hebt op kruisende wegen.

Onverharde weg

Let bij een tram altijd goed op!Een onverharde weg is een zandpad of een grindpad. Bestuurders op een onverharde weg moeten voorrang verlenen aan kruisende weggebruikers op een verharde weg. Zowel weggebruikers van links als van rechts hebben dan voorrang.

Trams

Met een tram in het verkeer, moet je altijd goed opletten. Deze heeft namelijk extra voorrangsregels. De volgende drie regels moet je goed onthouden:

  • Als de tram naast je rijdt of nadert en deze jouw voertuig moet kruisen, dan moet je hem voor laten gaan;
  • Als de tram bij een gelijkwaardig kruispunt van links of rechts komt, moet je hem voor laten gaan;
  • Als de tram je van voren nadert en je voertuig moet kruisen, dan moet je hem voor laten gaan.

Voorrangsvoertuigen

Deze ambulance is nu een voorrangsvoertuig.Voorrangsvoertuigen met blauwe zwaailichten en een meertonige sirene, moet je altijd voor laten gaan. Dit zijn meestal voertuigen van de politie, brandweer of ambulance. Hoor je de sirene, kijk dan waar het voertuig vandaan komt en waar het naartoe moet. Als het voertuig jouw rijbaan volgt of kruist, zorg er dan voor dat je op een veilige manier ruimte maakt voor hem. Een militaire colonne / rouwstoet mag je niet doorbreken. Pas als het laatste voertuig gepasseerd is, mag je doorrijden. Een militaire colonne / rouwstoet mag wél doorbroken worden wanneer je op een voorrangsweg rijdt.