Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rijgedrag

Blijf altijd kalm in het verkeer, agressief gedrag werkt niet! Goed rijgedrag is een belangrijke factor in het verkeer. Dit betekent dat je defensief, besluitvaardig en sociaal gedrag vertoont. Veiligheid staat altijd voorop!

Defensief gedrag

Defensief gedrag is het tegenovergestelde van agressief. Soms doet het gedrag van andere bestuurders een beroep op je geduld. Met andere woorden: als een andere bestuurder een fout maakt, blijf je rustig. Realiseer je dat niemand is gebaat bij agressie en blijf daarom altijd rustig. Defensief gedrag betekent ook goed anticiperen op wat er gaat komen en je rijgedrag daarop aan te passen. Kijk goed wat er gaat komen en wat andere bestuurders gaan doen. Probeer daar zo veilig mogelijk op te reageren. Hierdoor blijft een soepele doorstroming van het verkeer behouden.

Sociaal gedrag

Sociaal gedrag is belangrijk in het verkeer. Probeer andere bestuurders niet onnodig te irriteren door bijvoorbeeld onverwacht in te halen, bestuurders geen ruimte geven bij invoegen of plotseling hard te remmen. Veel ongelukken gebeuren door asociaal gedrag en kunnen voorkomen worden.

Besluitvaardig gedrag

Besluitvaardig gedrag betekent dat je niet aarzelt en niet te lang wacht met keuzes maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je op een voorrangsweg rijdt, maar toch afremt als er een auto van rechts komt. Deze bestuurder kan dan het idee hebben dat, ondanks dat jij voorrang hebt, je hem voor wilt laten gaan. Hier ontstaat een warrige en daardoor gevaarlijke situatie. Hetzelfde geldt bij invoegen. Als je twijfelend invoegt, zal dit een gevaarlijke situatie creëren, omdat de andere bestuurders niet zien wat je nu wilt gaan doen.

Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG)

Wanneer een verkeersdeelnemer een bepaald rijgedrag vertoont, kan de politie daar een melding van afgeven bij het CBR. Voorbeelden van dat gedrag zijn onnodig links rijden, bumperkleven, inhalen bij een verbod, afsnijden, geen richting aangeven, onnodig remmen, snelheidsovertredingen, verkeerd gebruik van lichten en (geluids)signalen, negeren van rood licht en op de vluchtstrook rijden. Op basis hiervan mag het CBR allerlei maatregelen opleggen aan de bestuurder. 

Eén van die maatregelen is de cursus Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG). De driedaagse EMG cursus moet deelnemers inzicht geven in de mogelijke gevolgen van gevaarlijk rijgedrag. Kijk voor meer informatie over de EMG cursus op de website van het CBR.

Meer over dit onderwerp:

Jenny
Jenny

Mijn naam is Jenny en ik schrijf met veel plezier voor Snelslagen.nl! Ik heb jarenlang als rijinstructrice gewerkt en ben nu vooral bezig mensen te helpen hun theorie examens te halen. Hulp nodig? Neem contact op of bekijk één van onze cursussen!

Online theorie oefenen

Onze klanten zijn beter voorbereid op het CBR theorie examen!