Hoofdstuk 23 Verkeersborden per categorie

Bij Snelslagen.nl kun je gratis bromfiets theorie leren voor het rijbewijs AM!

Verkeersborden

Er zijn in Nederland veel verschillende verkeersborden.
Er zijn veel verschillende verkeersborden. In dit hoofdstuk staan alle verkeersborden, ingedeeld per categorie.

A - Snelheid

De borden uit deze categorie geven snelheid aan, bijvoorbeeld een advies- of maximumsnelheid.

Verkeersbord-A1

Verkeersbord A1 geeft de maximumsnelheid aan.

Verkeersbord-A2

Verkeersbord A2 geeft het einde aan van de maximumsnelheid. De eerder met Verkeersbord A1 aangegeven maximumsnelheid komt hier te vervallen.

Verkeersbord-A4

Verkeersbord A4 geeft een adviessnelheid aan. Hoewel dit geen maximumsnelheid is, is het wel veilig om niet harder te rijden dan staat aangegeven. De aangegeven adviessnelheid is gebaseerd op gunstige omstandigheden. Als de omstandigheden minder gunstig zijn, kies dan voor een lagere snelheid dan aangegeven.

Verkeersbord-A5

Verkeersbord A5 geeft het einde van de adviessnelheid aan.

Matrixbord

De maximumsnelheid kan ook aangegeven worden met een matrixbord. Als je zowel het matrixbord als Verkeersbord A1 ziet, dan moet je altijd het verkeersbord aanhouden die de laagste maximum snelheid aangeeft.

30 km/u zone

Dit verkeersbord geeft aan dat je een 30 km/u zone binnenrijdt. De maximumsnelheid is hier 30 km/u. Op deze zoneborden kunnen ook andere snelheden aangegeven worden.

Einde 30 km/u zone

Dit verkeersbord geeft het einde aan van de 30 km/u zone.

B - Voorrang

Met de verkeersborden uit deze categorie, wordt de voorrang geregeld.

Verkeersbord-B1

Verkeersbord B1 geeft aan dat je op een voorrangsweg rijdt.

Verkeersbord-B2

Verkeersbord B2 geeft aan dat dit het einde is van de voorrangsweg waar je op rijdt.

Verkeersbord-B3

Verkeersbord B3 geeft aan dat je een voorrangskruispunt nadert. Op dit kruipunt heb je voorrang op de wegen links en rechts op het kruispunt.

Verkeersbord-B4

Verkeersbord B4 geeft aan dat je een voorrangskruispunt met een zijweg van links nadert. Je hebt op dit krijspunt voorrang op het verkeer van de zijweg.

Verkeersbord-B5

Verkeersbord B5 geeft aan dat je een voorrangsweg nadert met een zijweg van rechts. Je hebt hier voorrang op de zijweg van rechts.

Verkeersbord-B6

Als je dit Verkeersbord B6 ziet, moet je de bestuurders op de kruisende weg voorrang verlenen.

Verkeersbord-B7

Bij dit verkeersbord moet je altijd het voertuig volledig tot stilstand brengen. Hier verleen je bestuurders op de kruisende weg voorrang.

C - Geslotenverklaring

Deze categorie verkeersborden geven een geslotenverklaring of verplichte rijrichting aan voor bestuurders of voetgangers.

Verkeersbord-C1

Verkeersbord C1 geeft aan dat deze weg is gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren.

Verkeersbord-C2

Verkeersbord C2 geeft een eenrichtingsweg aan. Als je dit verkeersbord tegenkomt, is deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

Verkeersbord-C3

Verkeersbord C3 geeft een eenrichtingsweg aan. Als dit verkeersbord aan jouw kant staat, mag je doorrijden. Achteruitrijden of keren is niet toegestaan.

Verkeersbord-C4

Verkeersbord C4 geeft een eenrichtingsweg aan, waardoor je verplicht rechtsaf moet.

Verkeersbord-C5

Verkeersbord C5 geeft aan dat inrijden van beide kanten is toegestaan.

Verkeersbord-C6

Verkeersbord C6 geeft aan dat deze weg is gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

Verkeersbord-C7

Verkeersbord C7 geeft aan dat deze weg is gesloten voor vrachtauto's. Bestelauto's met een toegestane maximum massa van minder dan 3.500 kg, mogen deze weg dus wel inrijden.

Verkeersbord-C7a

Verkeersbord C7a geeft aan dat deze weg gesloten is voor autobussen. Vrachtauto's en taxi's mogen deze weg dus wel inrijden.

Verkeersbord-C7b

Verkeersbord C7b geeft aan dat deze weg gesloten is voor vrachtauto's en autobussen. Taxi's en bestelauto's met een toegestane maximum massa van minder dan 3.500 kg, mogen hier wel inrijden.

Verkeersbord-C8

Verkeersbord C8 geeft aan dat deze weg is gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km per uur.

Verkeersbord-C9

Verkeersbord C9 geeft aan dat deze weg is gesloten voor vee, ruiters, brommobielen, fietsers, snor- bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen en motorvoertuigen die niet sneller dan 25 km per uur kunnen of mogen rijden.

Verkeersbord-C10

Verkeersbord C10 geeft aan dat deze weg is gesloten voor voertuigen met een aanhangwagen.

Verkeersbord-C11

Verkeersbord C11 geeft aan dat deze weg is gesloten voor motorfietsen.

Verkeersbord-C12

Verkeersbord C12 geeft aan dat deze weg is gesloten voor alle motorvoertuigen.

Verkeersbord-C13

Verkeersbord C13 geeft aan dat de weg is gesloten voor snor- bromfietsen, en gehandicaptenvoertuigen, waarbij de motor aanstaat. Dit verkeersbord geldt niet voor brommobielen.

Verkeersbord-C14

Verkeersbord C14 geeft aan dat de weg is gesloten voor fietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor.

Verkeersbord-C15

Verkeersbord C15 geeft aan dat de weg is gesloten voor fietsen, snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Dit verkeersbord geldt niet voor brommobielen.

Verkeersbord-C16

Verkeersbord C16 geeft aan dat de weg is gesloten voor voetgangers.

Verkeersbord-C17

Verkeersbord C17 geeft aan dat deze weg is gesloten voor voertuigen langer dan 10 meter.

Verkeersbord-C18

Verkeersbord C18 geeft aan dat deze weg is gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord aangegeven.

Verkeersbord-C19

Verkeersbord C19 geeft aan dat deze weg is gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord aangegeven.

Verkeersbord-C20

Verkeersbord C20 geeft aan dat deze weg is gesloten voor voertuigen, waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven.

Verkeersbord-C21

Verkeersbord C21 geeft aan dat deze weg is gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven.

Verkeersbord-C22

Verkeersbord C22 geeft aan dat deze weg is gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen.

Verkeersbord-C22a

Verkeersbord C22a geeft aan dat je een milieuzone inrijdt.

Verkeersbord-C22b

Verkeersbord C22b geeft aan dat je de milieuzone weer uitrijdt.

Verkeersbord-C23-01

Verkeersbord C23-01 geeft aan dat de spitsstrook open is.

Verkeersbord-C23-02

Verkeersbord C23-02 betekent dat je de spitsstrook moet vrijmaken.

Verkeersbord-C23-03

Verkeersbord C23-03 geeft het einde van de spitsstrook aan.

D - Rijrichting

Deze categorie verkeersborden geven aanwijzingen welke betrekking hebben op de verplichte rijrichtingen.

Verkeersbord-D1

Verkeersbord D1 geeft een rotonde aan.

Verkeersbord-D2

Verkeersbord D2 geeft aan dat alle bestuurders het bord voorbij moeten gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

Verkeersbord-D3

Dit verkeersbord mag je aan beide zijden voorbijgaan.

Verkeersbord-D4

De pijl op het verkeersbord geeft aan welke richting je moet volgen.

Verkeersbord-D5

De pijl op het verkeersbord geeft aan welke richting je verplicht bent te volgen.

Verkeersbord-D6

De pijlen op het verkeersbord geven aan welke richtingen je moet volgen. Hier heb je dus twee mogelijkheden.

E - Parkeren en stilstaan

Deze categorie verkeersborden geven aanwijzingen welke betrekking hebben op parkeren en stilstaan.

Verkeersbord-E1

Verkeersbord E1 geeft aan dat er een parkeerverbod geldt voor de zijde van de weg waar dit verkeersbord staat.

Verkeersbord-E2

Verkeersbord E2 geeft aan dat het verboden is om stil te staan aan de zijde van de weg waar dit verkeersbord staat.

Verkeersbord-E3

Verkeersbord E3 geeft een verbod aan om fietsen en bromfietsen te plaatsen.

Verkeersbord-E4

Verkeersbord E4 geeft aan dat je daar mag parkeren.

Verkeersbord-E5

Verkeersbord E5 geeft een taxistandplaats aan.

Verkeersbord-E6

Verkeersbord E6 geeft een gehandicaptenparkeerplaats aan.

Verkeersbord-E7

Verkeersbord E7 geeft gelegenheid aan voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen.

Verkeersbord-E8

Verkeersbord E8 geeft een parkeergelegenheid aan, welke alleen bestemd is voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het verkeersbord is aangegeven.

Verkeersbord-E9

Verkeersbord E9 geeft een parkeergelegenheid aan, welke alleen bestemd is voor vergunninghouders.

Verkeersbord-E10

Verkeersbord E10 geeft aan dat je in deze zone verplicht bent een parkeerschijf te gebruiken bij het parkeren van gesloten voertuigen.

Verkeersbord-E11

Verkeersbord E11 geeft het einde van de zone aan, waar je verplicht bent een parkeerkaart te gebruiken.

Verkeersbord-E12

Verkeersbord E12 geeft een parkeergelegenheid aan ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer.

Verkeersbord-E13

Verkeersbord E13 geeft een parkeergelegenheid aan voor mensen die carpoolen.

F - Overige geboden en verboden

Deze categorie verkeersborden geven overige geboden en verboden aan.

Verkeersbord-F1

Verkeersbord F1 geeft een verbod aan voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen.

Verkeersbord-F2

Verkeersbord F2 geeft het einde van het verbod aan voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen.

Verkeersbord-F3

Verkeersbord F3 geeft een verbod aan voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen.

Verkeersbord-F4

Verkeersbord F4 geeft het einde van het verbod aan voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen.

Verkeersbord-F5

Verkeersbord F5 geeft een verbod aan voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting. Als een bestuurder je hier tegemoet komt rijden, geeft je hem dus voorrang.

Verkeersbord-F6

Verkeersbord F6 geeft aan dat bestuurders uit de tegengestelde richting, verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan. Tegemoetkomende bestuurders moeten jou dus voor laten gaan.

Verkeersbord-F7

Verkeersbord F7 geeft een verbod aan om te keren.

Verkeersbord-F8

Verkeersbord F8 geeft het einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden aan.

Matrixbord-F9

Dit matrixbord geeft het einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden aan.

Verkeersbord-F10

Verkeersbord F10 geeft aan dat je moet stoppen.

Verkeersbord-F11

Verkeersbord F11 Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h. Geldt ook voor heftrucks, graafmachines e.d. Verboden voor andere bestuurders.

Verkeersbord-F12

Verkeersbord F12 Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.

Verkeersbord-F13

Verkeersbord F13 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

Verkeersbord-F14

Verkeersbord F14 Einde busbaan of -strook.

Verkeersbord-F15

Verkeersbord F15 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

Verkeerdbord-F16

Verkeersbord F16 Einde trambaan of -strook.

Verkeerdbord-F17

Verkeersbord F17 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

Verkeersbord-F18

Verkeersbord F18 Einde bus- en trambaan of -strook.

Verkeersbord-F19

Verkeersbord F19 Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve vrachtauto's en lijnbussen. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

Verkeersbord-F20

Verkeersbord F20 Einde verplichte rijbaan of -strook voor vrachtauto's en -lijnbussen.

Verkeersbord-F21

Verkeersbord F21 Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's.

Verkeersbord-F22

Verkeersbord F22 Einde verplichte rijbaan of -strook voor vrachtauto's.

G - Verkeersregels

De verkeersborden in deze categorie geven de verkeersregels aan.

Verkeersbord-G1

Verkeersbord G1 geeft een autosnelweg aan.

Verkeersbord-G2

Verkeersbord G2 geeft het einde van een autosnelweg aan.

Verkeersbord-G3

Verkeersbord G3 geeft een autoweg aan.

Verkeersbord-G4

Verkeersbord G4 geeft het einde van een autoweg aan.

Verkeersbord-G5

Verkeersbord G5 geeft een erf aan.

Verkeersbord-G6

Verkeersbord G6 geeft het einde van een erf aan.

Verkeersbord-G7

Verkeersbord G7 geeft een voetpad aan.

Verkeersbord-G8

Verkeersbord G8 geeft het einde van een voetpad aan.

Verkeersbord-G9

Verkeersbord G9 geeft een ruiterpad aan. Alleen ruiters mogen gebruik maken van een ruiterpad.

Verkeersbord-G10

Verkeersbord G10 geeft het einde van een ruiterpad aan.

Verkeersbord-G11

Verkeersbord G11 geeft een verplicht fietspad aan. Fietsers en snorfietsers zijn verplicht om dit fietspad te gebruiken. Gehandicaptenvoertuigen mogen het verplichte fietspad gebruiken.

Verkeersbord-G12

Verkeersbord G12 geeft het einde van een verplicht fietspad aan.

Verkeersbord-G12a

Verkeersbord G12a geeft een fiets- bromfietspad aan. Fietsers, snorfietsers en bromfietsers zijn verplicht om dit fietspad te gebruiken. Gehandicaptenvoertuigen mogen dit fietspad ook gebruiken.

Verkeersbord-G12b

Verkeersbord G12b geeft het einde van een fiets- bromfietspad aan.

Verkeersbord-G13

Verkeersbord G13 geeft een onverplicht fietspad aan. Dit fietspad is verboden voor bromfietsen en brommobielen. Snorfietsers mogen dit pad alleen gebruiken met een uitgeschakelde motor. Gehandicaptenvoertuigen mogen dit fietspad wel gebruiken.

Verkeersbord-G14

Verkeersbord G14 geeft het einde van een onverplicht fietspad aan.

H - Bebouwde kom

Deze categorie verkeersborden geeft aan of je de bebouwde kom aan het inrijden of verlaten bent.

Verkeersbord-H1

Verkeersbord H1 geeft aan dat je de bebouwde kom inrijdt.

Verkeersbord-H2

Verkeersbord H2 geeft aan dat je de bebouwde kom verlaat.

J - Waarschuwing

Deze categorie verkeersborden geeft waarschuwingen.

Verkeersbord-J1

Verkeersbord J1 waarschuwt je voor een slecht wegdek.

Verkeersbord-J2

Verkeersbord J2 waarschuwt je voor een bocht naar rechts.

Verkeersbord-J3

Verkeersbord J3 waarschuwt je voor een bocht naar links.

Verkeersbord-J4

Verkeersbord J4 waarschuwt je voor een S-bocht, waarbij de eerste bocht naar rechts zal gaan.

Verkeersbord-J5

Verkeersbord J5 waarschuwt voor een S-bocht, waarbij de eerste bocht naar links zal gaan.

Verkeersbord-J6

Verkeersbord J6 waarschuwt je voor een steile helling. Op het verkeersbord zie je ook het percentage van de stijging van deze helling.

Verkeersbord-J7

Verkeersbord J7 waarschuwt je voor een gevaarlijke daling. Op het verkeersbord staat aangegeven hoeveel procent deze daling is.

Verkeersbord-J8

Verkeersbord J8 waarschuwt je voor een gevaarlijk kruispunt.

Verkeersbord-J9

Verkeersbord J9 waarschuwt je voor een rotonde.

Verkeersbord-J10

Verkeersbord J10 waarschuwt je voor een overweg met overwegbomen.

Verkeersbord-J11

Verkeersbord J11 waarschuwt je voor een overweg zonder overwegbomen.

Andreaskruis-J12

Andreaskruis J12 waarschuwt je voor een overweg met een enkel spoor.

Andreaskruis-J13

Andreaskruis J13 waarschuwt je voor een overweg met twee of meer sporen.

Verkeersbord-J14

Verkeersbord J14 waarschuwt je voor een Tramkruising.

Verkeersbord-J15

Verkeersbord J15 waarschuwt je voor een beweegbare brug.

Verkeersbord-J16

Verkeersbord J16 waarschuwt je voor een plek/gebied waar werk in uitvoering is. Je moet hier opletten voor veranderde omstandigheden op de weg, maar ook voor mensen die aan het werk zijn.

Verkeersbord-J17

Verkeersbord J17 waarschuwt je voor een rijbaanversmalling. Blijf in deze situatie achter je voorganger rijden, inhalen is namelijk gevaarlijk in deze situatie.

Verkeersbord-J18

Verkeersbord J18 waarschuwt je voor een rijbaanversmalling van rechts. In deze situatie ga je links rijden. Ook hier ga je niet meer inhalen.

Verkeersbord-J19

Verkeersbord J19 waarschuwt je voor een rijbaanversmalling van links. In deze situatie ga je rechts rijden. Ook hier ga je niet meer inhalen.

Verkeersbord-J20

Verkeersbord J20 waarschuwt je voor slipgevaar. Dit verkeersbord geldt voor alle weersomstandigheden. Rijd hier dus voorzichtig, het wegdek kan glad zijn.

Verkeersbord-J21

Verkeersbord J21 waarschuwt voor overstekende kinderen. Deze borden kom je vaak tegen bij scholen. Wees hier altijd alert, kinderen kunnen zonder te kijken oversteken.

Verkeersbord-J22

Verkeersbord J22 waarschuwt je voor een voetgangersoversteekplaats.

Verkeersbord-J23

Verkeersbord J23 waarschuwt je voor overstekende voetgangers.

Verkeersbord-J24

Verkeersbord J24 waarschuwt je voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers.

Verkeersbord-J25

Verkeersbord J25 waarschuwt je voor opspattend grind en losliggende stenen.

Verkeersbord-J26

Verkeersbord J26 waarschuwt je voor een kade of rivieroever. Het kan namelijk voorkomen dat er geen hek, of opstaande rand is, wees dus voorzichtig.

Verkeersbord-J27

Verkeersbord J27 waarschuwt je voor overstekend wild.

Verkeersbord-J28

Verkeersbord J28 waarschuwt je voor vee.

Verkeersbord-J29

Verkeersbord J29 waarschuwt je voor tegenliggers.

Verkeersbord-J30

Verkeersbord J30 waarschuwt je voor laagvliegende vliegtuigen.

Verkeersbord-J31

Verkeersbord J31 waarschuwt je voor zijwind. Vaak zie je dit verkeersbord bij hoge bruggen. Schrik hier niet van stevige zijwind die tegen je voertuigen duwt.

Verkeersbord-J32

Verkeersbord J32 waarschuwt je voor verkeerslichten.

Verkeersbord-J33

Verkeersbord J33 waarschuwt je voor file.

Verkeersbord-J34

Verkeersbord J34 waarschuwt je voor een ongeval.

Verkeersbord-J35

Verkeersbord J35 waarschuwt je voor slecht zicht door regen, mist of sneeuw.

Verkeersbord-J36

Verkeersbord J36 waarschuwt je voor ijzel of sneeuw.

Verkeersbord-J37

Verkeersbord J37 waarschuwt je voor het gevaar dat op het onderbord staat aangegeven.

Verkeersbord-J38

Verkeersbord J38 waarschuwt je voor een verkeersdrempel.

K - Bewegwijzering

Deze categorie verkeersborden geeft informatie over de wegen. Bijvoorbeeld of je op een auto- of autosnelweg rijdt, maar ook naar welke plaats je rijdt.

Verkeersbord-K1

Verkeersbord K1 geeft aan dat je op een autosnelweg (de A44) rijdt. Daarnaast geeft het informatie over welke richting je rijdt.

Verkeersbord-K2

Verkeersbord K2 geeft aan dat je op een N-weg rijdt. Daarnaast geeft dit verkeersbord ook aan dat er over 1.200 meter een afslag is.

Verkeersbord-K3

Verkeersbord K3 geeft een afslag aan. In dit geval wordt een afslag naar een tankstation en restaurant aangegeven.

Verkeersbord-K4

Verkeersbord K4 geeft aan dat je op een autosnelweg rijdt (de A44) en daarnaast de internationale benaming voor deze weg (E30).

Verkeersbord-K5

Verkeersbord K5 geeft aan dat je op een N-weg rijdt, met een viaductsymbool en opritten naar een autosnelweg.

Verkeersbord-K6

Verkeersbord K6 is een beslissingswijzer langs een N-weg met interlokale doelen.

Verkeersbord-K7

Verkeersbord K7 is een wegwijzer voor fietsers, snor- en bromfietsers.

Verkeersbord-K8

Verkeersbord K8 is een wegwijzer fietsers, snor- en bromfietsers.

Verkeersbord-K9

Verkeersbord K9 geeft een omleiding aan.

Verkeersbord-K10

Verkeersbord K10 is een voorwegwijzer binnen de bebouwde kom.

Verkeersbord-K11

Verkeersbord K11 geeft aan dat je momenteel op een N-weg rijdt en je kunt voorsorteren naar een autosnelweg.

Verkeersbord-K12

Verkeersbord K12 is een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom met daarop de wijknamen.

Verkeersbord-K13

Verkeersbord K13 is een wijkwegwijzer met daarop de wijknummers.

Verkeersbord-K14

Verkeersbord K14 geeft een route aan voor vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen. Dit ter voorkoming dat voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen door bijvoorbeeld steden of tunnels rijden.

L - Informatie

Deze categorie verkeersborden geven je informatie over diverse dingen die je tegen kunt komen.

Verkeersbord-L1

Verkeersbord L1 geeft je informatie over de maximale doorrijdhoogte. Dit verkeersbord zie je vaak bij tunnels.

Verkeersbord-L2

Verkeersbord L2 geeft een voetgangersoversteekplaats aan.

Verkeersbord-L3

Verkeersbord L3 geeft een bushalte of tramhalte aan.

Verkeersbord-L4

Verkeersbord L4 geeft aan dat je moet voorsorteren.

Verkeersbord-L5

Verkeersbord L5 geeft aan dat een driebaansweg overgaat naar een tweebaansweg.

Verkeersbord-L6

Verkeersbord L6 geeft aan dat de meest rechtse rijstrook een afslag is/wordt.

Verkeersbord-L7

Verkeersbord L7 geeft aan dat er drie rechtdoor gaande rijstroken zijn.

Verkeersbord-L8

Verkeersbord L8 geeft een doodlopende weg aan.

Verkeersbord-L9

Verkeersbord L9 geeft een doodlopende zijweg aan.

Verkeersbord-L10

Verkeersbord L10 is een vooraanduiding van een verkeersmaatregel voor de aangegeven richting.

Verkeersbord-L11

Verkeersbord L11 geldt alleen voor de aangegeven rijstrook.

Verkeersbord-L12

Verkeersbord L12 geldt alleen voor de aangegeven rijstrook.

Verkeersbord-L13

Verkeersbord L13 kondigt een tunnel aan. Onderop het verkeersbord wordt aangegeven hoe lang de tunnel is.

Verkeersbord-L14

Verkeersbord L14 geeft een vluchthaven aan.

Verkeersbord-L15

Verkeersbord L15 geeft een vluchthaven aan. Deze vluchthaven is voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat.

Verkeersbord-L16

Verkeersbord L16 geeft aan dat er een noodtelefoon is.

Verkeersbord-L17

Verkeersbord L17 geeft aan dat er een brandblusapparaat is.

Verkeersbord-L18

Verkeersbord L18 geeft aan dat er een noodtelefoon en brandblusapparaat aanwezig is.

Verkeersbord-L19

Met dit bord wordt de dichtstbijzijnde uitgang aangegeven. Ook zie je op het bord de aangegeven richting en de afstand tot de uitgang.

Verkeersbord-L20

Verkeersbord L20 Uitwijkplaats rechts van de weg.

Verkeersbord-L21

Verkeersbord L21 Uitwijkplaats links van de weg.

Aanwijzingen

Het bevoegde gezag (bijvoorbeeld de politie) kan je ook aanwijzingen geven. Deze aanwijzingen ben je verplicht op te volgen.

Aanwijzing-1

Dit is een algemeen stopteken. Je bent hier verplicht te stoppen.

Aanwijzing-2

Dit is een stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van voren nadert.

Aanwijzing-3

Dit is een stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van achteren nadert.

Aanwijzing-4

Dit is een stopteken voor zowel het verkeer, dat de verkeersregelaar van voren, als voor het verkeer dat hem van achteren nadert.

Aanwijzing-5

Dit is een stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van rechts nadert.

Aanwijzing-6

Dit is een stopteken voor het verkeer in de vrije richtingen. Het kruispunt moet vrij gemaakt worden.

Aanwijzing-7

Deze aanwijzing geeft aan dat je snelheid moet minderen.

Aanwijzing-8

Dit is een stopteken door een verkeersbrigadier met toepassing van Verkeersbord F10.

Test je kennis over Verkeersborden per categorie

Auto- motor- en bromfiets-theorie cursus

Online theorie cursus

Via Snelslagen.nl koop je het complete
online theoriepakket inclusief alle theorie examens al voor € 24,99

Ontdek meer >