Hoofdstuk 17 Handelingen als bestuurder

Bij Snelslagen.nl kun je gratis bromfiets theorie leren voor het rijbewijs AM!

Handelingen als bestuurder

Je kunt niet altijd rechtdoor rijden als bestuurder. Je zult altijd rijmanoeuvres moeten uitvoeren als je deelneemt in het verkeer. In dit deel lees je meer over de verschillende soorten rijmanoeuvres en de uitleg daarvan.

Voorsorteren

Een voorsorteerstrook.
Als je links of rechts wilt afslaan sorteer je voor als de situatie dat toelaat. Bij het voorsorteren, ga je alvast links of rechts op de rijstrook rijden met de bedoeling om af te slaan. Let hierbij wel op dat je ander verkeer hierbij niet in de weg staat.

Voorsorteerstroken

Als op een rijbaan voorsorteerstroken naar links of rechts zijn aangebracht, ben je verplicht deze te volgen. Ook een snorfiets is verplicht de voorsorteerstroken te gebruiken als deze zijn aangebracht op fietspaden en fietsstroken. Op een bromfiets is het verboden om voor te sorteren op een fietsstrook met doorgetrokken streep. Op een fietsstrook met onderbroken streep mag je met een bromfiets wel voorsorteren.

Rechts afslaan

Als je rechts af wilt slaan volg je de volgende handelingen:
 • Kijken: al ruim voordat je afslaat, kijk je naar tegemoetkomend verkeer (bijvoorbeeld op een naastgelegen fietspad) dat eventueel je pad gaat kruisen bij het afslaan;
 • Richting aangeven: als je veilig van richting kunt veranderen, geef je richting aan naar rechts;
 • Voorsorteren: indien mogelijk sorteer je voor naar rechts. Let op dat je hierbij geen (snor)fietsers hindert;
 • Voorrang verlenen: als er rechtdoor gaand verkeer is, dan heeft dit altijd voorrang op jou. Dit betekent niet alleen auto's maar ook fietsers, voetgangers en andere verkeersdeelnemers;
 • Afslaan: zorg ervoor dat je de bocht kort en met een veilige snelheid neemt. Zorg ervoor dat je bij het afslaan nooit op de weghelft komt van de tegenliggers.

Links afslaan

Als je links af wilt slaan volg je de volgende handelingen:
 • Kijken: al ruim voordat je afslaat, kijk je naar tegemoetkomend verkeer dat eventueel je pad gaat kruisen bij het afslaan;
 • Richting aangeven: als je veilig van richting kunt veranderen, geef je richting aan naar links;
 • Voorsorteren: indien mogelijk sorteer je voor naar links;
 • Voorrang verlenen: als er rechtdoor gaand verkeer is, dan heeft dit altijd voorrang op jou. Dit betekent niet alleen auto's maar ook fietsers, voetgangers en andere verkeersdeelnemers;
 • Afslaan: zorg ervoor dat je de bocht kort en met een veilige snelheid neemt. Zorg ervoor dat je bij het afslaan nooit op de weghelft komt van de tegenliggers.

Inhalen

Inhalen is het voorbijrijden van rijdende of stilstaande voertuigen. Let op stilstaan is niet hetzelfde als parkeren. Als je een obstakel (bijvoorbeeld een geparkeerde auto) voorbij rijdt, dan noemen we dit voorbijgaan en niet inhalen. Bij het inhalen neem je de volgende stappen:
 • Kijken: je kijkt voor je, in de linker spiegel, en over je linker schouder (dode hoek);
 • Richting aangeven: je geeft richting aan naar links;
 • Voorbij gaan: je haalt het voertuig in. Zorg ervoor dat je niet onnodig lang naast het voertuig blijft rijden. Als het voertuig bijvoorbeeld harder gaat rijden, is het misschien veiliger om weer achter hem te gaan rijden;
 • Terug naar rechter rijstrook: als je de voertuigen voorbij bent, ga dan weer terug naar de rechter rijstrook. Denk hierbij ook weer aan het kijken en richting aangeven.
Inhalen doe je altijd links. Rechts inhalen is niet toegestaan. Hier zijn enkele uitzonderingen op:
 • Vlak voor en op rotondes;
 • Als je rechts van een blokmarkering rijdt;
 • Als je een tram wilt inhalen;
 • In een file;
 • Als het voertuig dat je wilt inhalen voorgesorteerd staat om naar links af te slaan.
Let op! Fietsers en snorfietsers mogen altijd rechts inhalen. Pas in de bebouwde kom dan ook altijd goed op.

Uitzonderingen op het links inhalen

Er zijn verschillende situaties waarbij er ook rechts ingehaald kan worden. Als een bestuurder bijvoorbeeld links staat voorgesorteerd, dan mag je rechts inhalen. Let hierbij op dat je het andere verkeer niet hindert. Fietsers en snorfietsers mogen andere bestuurders zowel links als rechts inhalen. Als er een fietsstrook is, moeten fietsers en snorfietsers de andere bestuurders rechts inhalen. Bestuurders mogen op of vlak voor een rotonde elkaar ook rechts inhalen. Hetzelfde geldt ook bij trams. Een tram mag je zowel links als rechts inhalen.

Verboden in te halen

Op sommige plekken is het niet toegestaan om in te halen. Inhaalverboden zijn bijvoorbeeld te herkennen aan: Verkeersbord F1, Verkeersbord F3 of een doorgetrokken streep.

Remmen

Bij een snor- en bromfiets gebruik de voor- en de achterrem om af te remmen of te stoppen. Probeer daarnaast gelijkmatig met je voor- en achterrem te remmen. Als je ongelijk gaat remmen, kan het zijn dat je voor- of achterwiel gaat slippen. Houd er ook rekening mee dat wanneer je een passagier hebt, dat de remweg ook langer wordt. Probeer ook niet te remmen in de bochten. Als je dit doet, zal je stuur gaan trekken. Rem dus voordat je een bocht ingaat.

Ga door naar het volgende hoofdstuk Verlichting en slecht weer >

Test je kennis over Handelingen als bestuurder

Auto- motor- en bromfiets-theorie cursus

Online theorie cursus

Via Snelslagen.nl koop je het complete
online theoriepakket inclusief alle theorie examens al voor € 24,99

Ontdek meer >