Hoofdstuk 7 Verkeerstekens wegdek

Bij Snelslagen.nl kun je gratis bromfiets theorie leren voor het rijbewijs AM!

Verkeerstekens op het wegdek

Bij wegwerkzaamheden worden er vaak tijdelijke verkeerstekens op het wegdek aangebracht.
Verkeerstekens op het wegdek geven aanduidingen over wat wel en niet mag/moet. Verkeerstekens op het wegdek gaan boven de verkeersregels.

Busbanen, busstroken

Deze mogen alleen worden gevolgd door autobussen, lijnbussen en taxi's.

Doorgetrokken streep

Een doorgetrokken streep op het midden van de weg, of die rijstroken verdeelt, mag niet worden overschreden. Soms ligt er direct naast de doorgetrokken streep een onderbroken streep. Als de onderbroken streep aan jouw kant ligt, mag je wel over de doorgetrokken streep heen rijden. Er zijn enkele uitzonderingen wanneer je wel over een doorgetrokken streep heen mag rijden. Als de weg bijvoorbeeld is geblokkeerd door een auto met pech, mag je zonder het andere verkeer te hinderen daaromheen rijden. Als je gebruik wilt maken van een spitsstrook, mag je in dit geval ook over de doorgetrokken streep heen rijden.

Onderbroken streep

Bij een onderbroken streep mag je een andere bestuurder inhalen, maar alleen als je de andere weggebruikers niet in gevaar brengt. Als de strepen langer zijn dan de onderbrekingen, dan heb je te maken met waarschuwingsstrepen. Deze waarschuwingsstrepen geven aan dat je bij inhalen meer risico loopt dan normaal, bijvoorbeeld als je een gevaarlijke situatie nadert. Opletten dus!

Tijdelijke verkeerstekens op het wegdek

Tijdens wegwerkzaamheden worden vaak tijdelijke strepen aangebracht op het wegdek. Deze tijdelijke strepen herken je aan de gele kleur. In dit geval ben je ook verplicht om de tijdelijke strepen aan te houden.

Stopstreep

Een stopstreep kom je soms tegen bij kruisingen meestal in combinatie met Verkeersbord B7. Alle bestuurders zijn verplicht om te stoppen voordat ze hun weg vervolgen. Ook al komt er niets aan, ben je nog steeds verplicht om even te stoppen.

Voetgangersoversteekplaats, zebrapad

Een voetgangersoversteekplaats, zebrapad.
Een voetgangersoversteekplaats herken je door brede witte strepen op het wegdek in combinatie met Verkeersbord L2. Je bent verplicht om alle voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig die oversteken (of willen gaan oversteken) voorrang te verlenen. Als er een file ontstaat, laat dan altijd het zebrapad vrij. Zo kunnen voetgangers ongehinderd oversteken. Haal ook nooit in op of vlak voor een zebrapad. Als je inhaalt, kun je niet zien of er personen oversteken. Dit is dus levensgevaarlijk!

Ga door naar het volgende hoofdstuk Aanwijzingen >

Test je kennis over Verkeerstekens wegdek

Auto- motor- en bromfiets-theorie cursus

Online theorie cursus

Via Snelslagen.nl koop je het complete
online theoriepakket inclusief alle theorie examens al voor € 24,99

Ontdek meer >