Ritje maken in rijsimulator in DriveLab?

DriveLab is een onderzoek naar de doorontwikkeling van een rijsimulator voor het testen van de rijvaardigheid van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het HAN associate Lectoraat eHealth is initiatiefnemer en leider van dit project en Noldus Informatie Technologie uit Wageningen stelt de rijsimulator beschikbaar. Het DriveLab is tot 8 februari te vinden in het Innovatiecentrum van de Sint Maartenskliniek, Nijmegen. ''Ritje maken in rijsimulator in DriveLab?'': de bij dit betrokken HAN studenten roepen proefpersonen op voor deelname aan de testfase.

Mobiliteit en vrijheid

HAN studenten Peter van Grinsven (19 jaar) en Kristel Crins (18 jaar): ''Wij zijn vanuit de opleiding Ergotherapie betrokken bij het DriveLab zijn. Vanuit de HAN ondersteunen wij bij de eerste fase van dit onderzoek. Als ergotherapeuten in opleiding ligt onze focus op de mobiliteit en vrijheid van mensen. Autorijden zorgt ervoor dat mensen weer actief kunnen deelnemen in de maatschappij. Het doel van het DriveLab sprak ons aan. Om die reden willen we graag een actieve rol innemen bij de ontwikkelingen ervan’’.


Peter en Kristel: ‘‘Graag doen wij een oproep aan iedereen die een bijdrage wil leveren aan dit onderzoek om een ritje te komen maken. We streven ernaar zoveel mogelijk testen af te nemen in de komende weken. Hiermee hopen we te bereiken dat de simulator dusdanig ontwikkeld is dat het in de praktijk gebruikt kan worden.’’. De proefpersonen zijn bij voorkeur gezonde senioren vanaf 65 jaar en personen met niet-aangeboren hersenletsel. Verder is iedereen die wil ervaren hoe het is om in een rijsimulator te zitten uitgenodigd deel te nemen.


Bezoekers worden uitgenodigd in een virtuele rijomgeving een assessment van rijvaardigheid te doen. Op deze manier helpen ze mee aan de doorontwikkeling van de simulator.


Objectieve meting via rijsimulator

De rijsimulator is ontworpen om een exactere inschatting te maken van de rijvaardigheid van iemand met niet-aangeboren hersenletsel. Nu wordt dit getest door rijexaminatoren van het CBR tijdens een momentopname. Deze subjectieve meting kan worden ondersteund door een objectieve meting van de rijsimulator. Het DriveLab geeft een beeld van de manier waarop iemand op de weg reageert.


Veilig de weg op

''Door de technische apparatuur kan worden vastgesteld waarop de proefpersoon zijn of haar focus legt tijdens het autorijden en hoe goed het reactie- en gezichtsvermogen is'', vertelt projectleider Lilian Beijer, associate lector e-Health bij het HAN Lectoraat Innovatie in de Care. ''Ook kan in de rijsimulator gekeken worden hoe goed iemand op de rijbaan blijft. Door de gevolgen van het niet-aangeboren hersenletsel kan bijvoorbeeld een afwijking naar links of rechts zijn ontstaan. Al deze metingen bijeen resulteren in een ondersteunend advies; kan deze persoon veilig de weg op of niet? De rijsimulator is op termijn hopelijk inzetbaar om mensen met niet-aangeboren hersenletsel in een virtuele rij-omgeving voor te bereiden op deelname aan het verkeer''.


Het DriveLab is een experiment dat kan plaatsvinden op basis van de SIA KIEM-hbo regeling. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen, zoals de haalbaarheidsstudie van het Drive Lab, in aansluiting op de landelijke innovatieagenda’s van de topsectoren.


Bron: HAN en Sint Maartenskliniek