Hoofdstuk 18 Parkeren, stilstaan en stoppen

Bij Snelslagen.nl kun je gratis motor theorie leren voor het rijbewijs A!

Stoppen

File.
Stoppen is je voertuig laten stilstaan, omdat de verkeerssituatie daarom vraagt. Een voorbeeld is het Verkeersbord B7, hier ben je verplicht te stoppen voordat je je weg vervolgt.

Stilstaan

Stilstaan doe je altijd vrijwillig. Onder stilstaan van je voertuig valt het direct in of uit laten stappen van passagiers, of het onmiddellijk laden of lossen van goederen. Het Verkeersbord E2 geeft aan dat je daar niet mag stilstaan. Alle andere situaties waarbij je vrijwillig stilstaat, vallen onder parkeren. Als je bijvoorbeeld in een file staat, is dat niet vrijwillig dus geen parkeren of stilstaan.

Parkeren

Parkeren is het langer laten stilstaan van een voertuig. Direct passagiers in of uit laten stappen, of het onmiddelijk laden of lossen van goederen is geen parkeren, maar stilstaan. Het Verkeersbord E1 geeft aan dat je daar niet mag parkeren.

Waar mag je stilstaan en parkeren

In principe mag je alleen stilstaan of parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn parkeerplaatsen en of parkeerstroken, maar vaak ook aan de rechter- of linkerkant van de rijbaan.

Verboden stil te staan en/of te parkeren

Er zijn verschillende situaties waar je niet mag stilstaan en/of parkeren. Het Verkeersbord E1 geeft aan dat je op die plek niet mag parkeren en het Verkeersbord E2 geeft aan dat je daar niet mag stilstaan (dus ook niet mag parkeren). Een andere manier om aan te geven dat je ergens niet mag parkeren en/of stilstaan, is met een gele (onderbroken) streep. Langs een gele doorgetrokken streep mag je niet stilstaan. Bij een gele onderbroken streep mag je niet parkeren. Het stilstaan om te laden of te lossen of onmiddellijk in/uit laten stappen van passagiers mag wel. Er zijn nog enkele situaties waar het niet is toegestaan om te parkeren/stilstaan:
 • Kruispunten: binnen 5 meter van een hoek van de straat/kruispunt, mag je niet parkeren. De reden hiervan is dat het verkeer anders geen overzicht meer heeft;
 • In een tunnel. In de berm, onder een viaduct mag wel;
 • Bij een bushalte en 12 meter voor of na een bushalte. Een bushalte herken je aan Verkeersbord L3;
 • Inrit/uitrit: je mag niet voor een inrit of uitrit parkeren;
 • Erven: binnen erven mag je alleen parkeren op de parkeerplaatsen die aangegeven zijn met een P. Natuurlijk is het altijd toegestaan om te parkeren op je eigen terrein;
 • Zebrapad: op of binnen 5 meter afstand van een zebrapad/oversteekplaats mag je niet stilstaan of parkeren;
 • Voorrangswegen buiten de bebouwde kom: op een voorrangsweg buiten de bebouwde kom mag je niet parkeren op de rijbaan.

Filerijden

Motorrijders mogen tijdens file tussen het verkeer doorrijden.
  Voor motorrijders is het niet verboden om in een file tussen de auto's door te rijden. Het Motorplatform heeft wel regels opgesteld, de zogenaamde filegedragscode voor motorrijders. Het Motorplatform wordt gevormd door vertegenwoordigers van de overheid, belangenorganisaties en verkeersveiligheidsorganisaties.
Hieronder staan de 6 regels van filerijden voor motorrijders, opgesteld door het Motorplatform:
 • Gepaste snelheid: Rijd rustig tussen de file door. Het snelheidsverschil tussen motor en auto mag maximaal 10 km/u bedragen;
 • Wees alert op onvoorzichtig gedrag: Automobilisten kunnen bij gaten in de file plotseling van rijstrook wisselen of bij warm weer een portier opengooien;
 • Meerdere motorrijders: Houd onderling minstens een afstand van twee auto's aan;
 • Naderen file: Verminder geleidelijk snelheid en waarschuw achterop komend verkeer met alarmlichten (of remlicht). Gebruik om verwarring bij automobilisten te voorkomen, geen richtingaanwijzers of alarmlichten wanneer je tussen de file doorrijdt. Kies bij snelwegen met meer dan twee rijstroken, positie tussen de twee meest linke rijstroken.;
 • Stoppen in de file:Sta je toch in een file, gebruik dan alarmlichten of remlicht om duidelijk aan te geven dat je met je motor achter de file staat. Soms merken automobilisten de file wel op, maar niet de motor achter de file. Houd voldoende afstand van de voorganger en probeer zo mogelijk in te voegen tussen de wachtende auto's. Daar is het veiliger.;
 • Einde file: Zodra de file weer op gang komt, voeg dan in op de rijstrook. Gebruik hierbij tijdig - dus voor het invoegen - de richtingaanwijzer.

Ga door naar het volgende hoofdstuk Handelingen als bestuurder >

Test je kennis over Parkeren, stilstaan en stoppen

Auto- motor- en bromfiets-theorie cursus

Online theorie cursus

Via Snelslagen.nl koop je het complete
online theoriepakket inclusief alle theorie examens al voor € 24,99

Ontdek meer >