Hoofdstuk 1 Wettelijke bepalingen

Bij Snelslagen.nl kun je gratis bromfiets theorie leren voor het rijbewijs AM!

Verkeersregels en verkeersdeelnemers

Als je aan het verkeer gaat deelnemen, moet je weten wat de regels zijn.
Als je aan het verkeer deelneemt, is het belangrijk dat je de veelvoorkomende begrippen kent. In dit hoofdstuk lees je de basistheorie voor een veilige verkeersdeelname. Er zijn verkeersregels om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen. Globaal zijn er drie soorten regels:
 • Regels welke aangeven wat je moet doen;
 • Regels welke aangeven wat je niet moet doen;
 • Regels welke zijn bedoeld als advies.
Deze regels zijn soms geldig voor bepaalde verkeersdeelnemers en soms voor al het verkeer. Omdat het belangrijk is dat je weet welke verschillende verkeersdeelnemers er zijn, leggen we dat hieronder uit.

Verkeersdeelnemers

Dit zijn alle weggebruikers, dus ook voetgangers.

Bestuurders

Dit zijn alle weggebruikers, behalve voetgangers. Let op! Als je met een paard of vee aan de hand loopt, val je ook onder de categorie bestuurder.

Bestuurders van motorvoertuigen

Ook de persoon die in een tractor rijdt, is een bestuurder.
Onder deze categorie valt iedereen die een motorvoertuig bestuurt. Daarnaast is een rijinstructeur die rijles geeft of een examen afneemt ook de bestuurder van dat voertuig.

Voetgangers

Iedereen die lopend aan het verkeer deelneemt. Als je loopt en je hebt bijvoorbeeld een fiets, bromfiets of een kinderwagen aan de hand, dan val je ook onder de categorie voetgangers. Als je op skeelers of een skateboard rijdt val je ook onder de categorie voetgangers, net als een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig op een voetpad of stoep.

Fietsers

Fietsers vallen ook onder de categorie bestuurder. Bij fietsers moet je altijd extra opletten. Zij mogen bijvoorbeeld net als snorfietsers rechts inhalen. Je moet er ook rekening mee houden dat fietsers niet altijd alle kennis hebben van de verkeersregels. Zij hoeven namelijk geen rijbewijs te halen om een fiets te besturen. Let dus op en blijf kalm als een fietser zich niet aan de regels houdt.

Militaire colonne

Zonder gekleurde vlaggen en/of koplampen valt dit voertuig niet onder een militaire colonne.
Legervoertuigen welke achter elkaar rijden, zijn niet automatisch een militaire colonne. Je kunt een militaire colonne herkennen aan:
 • Het eerste voertuig heeft twee blauwe vlaggen aan de voorkant;
 • Alle voertuigen hebben een rechter koplamp met blauw licht;
 • Alle voertuigen hebben hun verlichting aan;
 • Alle voertuigen hebben aan de rechter voorkant één blauwe vlag;
 • Het laatste voertuig heeft aan de rechter voorkant een groene vlag en een rechter koplamp met groen licht.
Een militaire colonne mag je in principe nooit doorkruisen. Ook al heb je groen licht, moet je de militaire colonne toch voor laten gaan. Je mag pas weer doorrijden als het laatste voertuig voorbij is. Als je op een voorrangsweg rijdt mag je een militaire colonne wel doorkruisen. Het CBR stelt over deze voorrangsregels echter, in verband met de moeilijkheid van de regelgeving, vooralsnog geen vragen over tijdens het theorie-examen. Verder geldt dat het eerste voertuig van een colonne zich aan de standaard voorrangsregels moet houden. Pas als bijvoorbeeld het eerste voertuig op een gelijkwaardig kruispunt is overgestoken, geldt dat je de rest van de colonne voor moet laten gaan.

Rouwstoet

Een rouwstoet is een stoet van auto's die onderweg is van een uitvaartcentrum of kerk naar een crematorium of begraafplaats. Op een rouwstoet zijn dezelfde regels van toepassing als op een militaire colonne.

Rij- of trekdieren, ruiters en vee

Op de meeste plekken is het niet toegestaan om vee zonder toezicht op de weg te laten lopen. Waar dit wel mag, zal je gewaarschuwd worden door Verkeersbord J28. Bij begeleiders van vee en ruiters moet je altijd voorzichtig rijden. De dieren kunnen namelijk schrikken van het geluid van je snor- bromfiets, waardoor er een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Blinden, slechtzienden

Blinden die herkenbaar zijn aan een rood-witte blindenstok en personen die zich moeilijk voortbewegen, moet je voor laten gaan.

Voertuigen

Motorvoertuigen

Alle gemotoriseerde voertuigen, behalve snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Bestuurders van motorvoertuigen hebben dezelfde regels als bestuurders voor brommobielen.

Motor

Een motorvoertuig op twee wielen, met of zonder aanhanger of zijspan.

Bromfiets

Een bromfiets.
Voertuig op twee, drie of vier wielen met een verbrandings- of elektromotor. Bij een verbrandingsmotor mag de cilinderinhoud niet meer dan 50 cm3 zijn. Daarnaast mag de bromfiets niet harder gaan dan 45 km/u. Bromfietsen zijn te herkennen aan de verplichte gele kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig.

Brommobiel

Een brommobiel is een bromfiets met meer dan twee wielen en een gesloten carrosserie. Een gesloten carrosserie betekent dat je binnen in het voertuig kunt zitten. Brommobielen lijken vaak op kleine auto's. Om deze reden moet een brommobiel aan de achterzijde een ronde sticker (wit met rode rand eromheen) hebben met daarop het getal 45. De bestuurders van brommobielen moeten zich aan dezelfde regels houden als bestuurders van een auto. De snelheid die een brommobiel mag rijden is maximaal 45 km per uur.

Snorfiets

Een bromfiets die niet sneller kan rijden dan 25 km/u, is een snorfiets. Snorfietsen zijn te herkennen aan de verplichte blauwe kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig.

Gehandicaptenvoertuig

Een gehandicaptenvoertuig.
Dit is een voertuig met of zonder motor, dat is gemaakt voor het vervoer van een gehandicapte. Een gehandicaptenvoertuig mag niet breder zijn dan 1,10 meter. Als het gehandicaptenvoertuig is voorzien van een motor, dan mag deze niet harder gaan dan 45 km per uur.

Zelfrijdende werktuigen en tractoren

Een afgeknotte driehoek.
Deze voertuigen (bijvoorbeeld: tractor, heftruck of landbouwmachine) zijn gebonden aan een maximumsnelheid van 25 km per uur. Je kunt deze voertuigen herkennen aan de afgeknotte driehoek aan de achterzijde van het voertuig.

Taxi

Een taxi is een motorvoertuig dat bedoeld is om personen te vervoeren. Een taxi is te herkennen aan zijn blauwe kentekenplaten.

Autobus

Dit is een motorvoertuig dat ingericht is voor het vervoer van meer dan acht passagiers.

Lijnbus

Als een motorvoertuig wordt gebruikt voor het openbaar vervoer, dan is dit een lijnbus. Meestal worden hier autobussen voor gebruikt.

Voorrangsvoertuig

Een politiewagen dat optische signalen en een drietonig geluidssignaal geeft, is een voorrangsvoertuig.
Een voertuig dat optische signalen (blauw knipperlicht en/of zwaailicht) en een twee- of drietonig geluidssignaal geeft. Dit zijn bijna altijd voertuigen van de politie, ambulance of brandweer.

Vrachtauto

Een motorvoertuig dat is ingericht voor het vervoer van goederen. De toegestane maximummassa ligt boven de 3.500 kg.

Aanhangwagen, aanhanger

Dit is een voertuig dat door een motorvoertuig wordt voortgetrokken. Ook een caravan en een voertuig dat wordt gesleept zijn aanhangwagens.

Rijbewijzen

Een rijbewijs moet altijd leesbaar en geldig zijn. Een rijbewijs is 10 jaar geldig. Je moet altijd een origineel rijbewijs kunnen overhandigen, een kopie is niet toegestaan.

Rijbewijs A, A1 en A2 (motor)

Een rijbewijs.
Per 19 januari 2013 zijn er drie verschillende categorieën motorrijbewijzen: A1, A2 en A. Het type rijbewijs dat je kan halen hangt af van het vermogen van de motor en jouw leeftijd en ervaring. Bij elke nieuwe categorie motorrijbewijs moet je opnieuw examen doen. Er is een verschil tussen beginners (iemand die nog helemaal geen motorrijbewijs heeft) en doorstromers (iemand die tenminste 2 jaar een motorrijbewijs heeft in een lichtere categorie en door wil stromen naar een zwaardere categorie motorrijbewijs). Een beginner moet 1 theorie- en 2 praktijkexamens doen. Het theoriecertificaat A is 18 maanden geldig. De praktijkexamens bestaan in dat geval uit éérst een examen voertuigbeheersing (AVB) (dit deelcertificaat is 1 jaar geldig) en daarna examen verkeersdeelneming (AVD). Een doorstromer (dus iemand met 2 jaar A1 die A2 wil halen of iemand met 2 jaar A2 die A wil halen) moet 1 combi-praktijkexamen doen, waarin zowel de voertuigbeheersing (AVB) als de verkeersdeelneming (AVD) in één examen worden getoetst.

Rijbewijs A

Met een rijbewijs A mag je de volgende motoren besturen:
 • motorrijwielen met onbeperkt vermogen;
 • gemotoriseerde driewielers met een vermogen van meer dan 15 kW.

Rijbewijs A1

Met een rijbewijs A1 mag je de volgende motoren besturen:
 • motorrijwielen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3 (125cc), een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van maximaal 0,1 kW per kg.;
 • motorrijwielen met een volledig elektrische aandrijving met een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van maximaal 0,1 kW per kg;
 • gemotoriseerde driewielers met een maximumvermogen van 15 kW.

Rijbewijs A2

Met een rijbewijs A2 mag je de volgende motoren besturen:
 • motorrijwielen met een maximumvermogen van 35 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van maximaal 0,2 kW per kg, die niet zijn afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.

Rijbewijs Am (bromfiets/scooter)

Met dit rijbewijs mag je voertuigen in de categorie bromfiets besturen. Dit zijn snorfietsen/scooters, bromfietsen/scooters en brommobielen. Je hoeft dit rijbewijs niet te hebben als je in het bezit bent van rijbewijs A of B. Voor het Am rijbewijs moet je sinds 1 maart 2011 naast het theorie-examen ook een praktijkexamen afleggen.

Rijbewijs B (auto)

Met dit rijbewijs mag je personenauto's en lichte bestelwagens besturen. Voor dit rijbewijs gelden de volgende regels:
 • De toegestane maximum massa van het voertuig mag maximaal 3.500 kg zijn. De toegestane maximum massa is het gewicht van het voertuig als hij helemaal leeg is en daarbij het maximale aantal kilo's aan lading dat bij dat voertuig is toegestaan;
 • Het voertuig mag niet gemaakt zijn om meer dan 8 passagiers en 1 bestuurder te vervoeren;
 • Je mag aanhangers/caravans voortbewegen waarvan de toegestane maximum massa maximaal 750 kg is;
 • Als de aanhanger/caravan zwaarder is, dan moet je ook een E achter B rijbewijs halen;
 • Voor het rijden in een driewielig motorvoertuig is een rijbewijs B verplicht.

Rijbewijs C (vrachtwagen)

Een rijbewijs.
Met dit rijbewijs mag je motorvoertuigen met een toegestane maximum massa van boven de 3.500 kg besturen. Dit zijn bijvoorbeeld zware bestelwagens en vrachtauto's. Je mag ook aanhangers voortbewegen waarvan de toegestane maximum massa maximaal 750 kg is. Als de toegestane maximum massa boven de 750 kg komt, moet je in het bezit zijn van een E achter B rijbewijs.

Rijbewijs D (bus)

Met dit rijbewijs mag je autobussen besturen. Een autobus is een motorvoertuig dat is gemaakt voor het vervoer van meer dan 8 personen en de bestuurder. Met dit rijbewijs, mag je aanhangers voortbewegen waarvan de toegestane maximum massa maximaal 750 kg is.

Rijbewijs E achter B (aanhanger/caravan)

Welk rijbewijs heb ik nodig om met een aanhanger, oplegger of caravan achter mijn auto te rijden? Als je aanhangers of caravans wilt voortbewegen waarvan de toegestane maximum massa meer dan 750 kg is, moet je een rijbewijs E achter B hebben. Stel: een aanhanger heeft een toegestane maximale massa van 750 kilo. Als de aanhanger leeg 150 kilo weegt, dan mag er nog 600 kilogram aan lading bij (laadvermogen). Het gaat in dit geval dus niet om het daadwerkelijke gewicht. Heb je rijbewijs BE? Dan mag je met een auto:
 • een aanhanger trekken van maximaal 3.500 kilo (lege gewicht + laadvermogen);
 • onder bepaalde voorwaarden een aanhanger of oplegger trekken van meer dan 3.500 kg (lege gewicht + laadvermogen).
 • Let op: De regels voor rijbewijs BE zijn op 19 januari 2013 veranderd. Heb je het rijbewijs BE gehaald voor 19 januari 2013? Dan gelden voor jou andere regels. Je mag iedere aanhanger of oplegger gebruiken. Er is geen grens aan het lege gewicht + laadvermogen. Let wel op dat jouw trekhaak het gewicht aan kan. Dit heet de maximale trekhaaklast. Die moet groter zijn dan wat de aanhanger met lading samen wegen. De maximale trekhaaklast staat vermeld in het kentekenbewijs of instructieboekje van de auto.

Ga door naar het volgende hoofdstuk Verkeersdeelname >

Test je kennis over Wettelijke bepalingen

Auto- motor- en bromfiets-theorie cursus

Online theorie cursus

Via Snelslagen.nl koop je het complete
online theoriepakket inclusief alle theorie examens al voor € 24,99

Ontdek meer >