Hoofdstuk 2 Verkeersdeelname

Bij Snelslagen.nl kun je gratis auto theorie leren voor het rijbewijs B!

Rijgedrag van de bestuurder

Blijf altijd kalm in het verkeer, agressief gedrag werkt niet!
Goed rijgedrag is een belangrijke factor in het verkeer. Dit betekent dat je defensief, besluitvaardig en sociaal gedrag vertoont. Veiligheid staat altijd voorop!

Defensief gedrag

Defensief gedrag is het tegenovergestelde van agressief. Soms doet het gedrag van andere bestuurders een beroep op je geduld. Met andere woorden: als een andere bestuurder een fout maakt, blijf je rustig. Realiseer je dat niemand is gebaat bij agressie en blijf daarom altijd rustig. Defensief gedrag betekent ook goed anticiperen op wat er gaat komen en je rijgedrag daarop aan te passen. Kijk goed wat er gaat komen en wat andere bestuurders gaan doen. Probeer daar zo veilig mogelijk op te reageren. Hierdoor blijft een soepele doorstroming van het verkeer behouden.

Sociaal gedrag

Sociaal gedrag is belangrijk in het verkeer. Probeer andere bestuurders niet onnodig te irriteren door bijvoorbeeld onverwacht in te halen, bestuurders geen ruimte geven bij invoegen of plotseling hard te remmen. Veel ongelukken gebeuren door asociaal gedrag en kunnen voorkomen worden.

Besluitvaardig gedrag

Besluitvaardig gedrag betekent dat je niet aarzelt en niet te lang wacht met keuzes maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je op een voorrangsweg rijdt, maar toch afremt als er een auto van rechts komt. Deze bestuurder kan dan het idee hebben dat, ondanks dat jij voorrang hebt, je hem voor wilt laten gaan. Hier ontstaat een warrige en daardoor gevaarlijke situatie. Hetzelfde geldt bij invoegen. Als je twijfelend invoegt zal dit een gevaarlijk situatie creëren, omdat de andere bestuurders niet zien wat je nu wilt gaan doen.

Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG)

Wanneer een verkeersdeelnemer een bepaald rijgedrag vertoont, kan de politie daar een melding van afgeven bij het CBR. Voorbeelden van dat gedrag zijn onnodig links rijden, bumperkleven, inhalen bij een verbod, afsnijden, geen richting aangeven, onnodig remmen, snelheidsovertredingen, verkeerd gebruik van lichten en (geluids)signalen, negeren van rood licht en op de vluchtstrook rijden. Op basis hiervan mag het CBR allerlei maatregelen opleggen aan de bestuurder. Eén van die maatregelen is de cursus Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG). De driedaagse EMG cursus moet deelnemers inzicht geven in de mogelijke gevolgen van gevaarlijk rijgedrag. Kijk voor meer informatie over de EMG cursus op de website van het CBR.

Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer

Bepaalde medicijnen kunnen het rijgedrag beïnvloeden.
Bepaalde omstandigheden kunnen je beïnvloeden als bestuurder. Als je bijvoorbeeld erg moe bent, zal je reactievermogen achteruit gaan. Dit kan erg gevaarlijk zijn. Als je een lange rit maakt, probeer dan ook regelmatig te stoppen. Naast moeheid kunnen alcohol en medicijnen ook je rijstijl beïnvloeden. Om deze reden zijn er regels omtrent het gebruik van alcohol en medicijnen als je deelneemt aan het verkeer. Hieronder staan de diverse regel uitgelegd. Het is, behalve dat je zelf (teveel) alcohol of drugs nuttigt, ook verboden om als bestuurder iemand anders te laten rijden waarvan je weet dat hij of zij (teveel) alcohol of drugs heeft genuttigd.

Alcohol

In principe is het beste om helemaal geen alcohol te drinken als je deelneemt in het verkeer. Voor een bestuurder die nog geen vijf jaar zijn rijbewijs heeft, is het maximale alcoholpercentage 0,2 promille. Bij iemand die langer dan vijf jaar zijn rijbewijs heeft, is dit 0,5 promille. Om 1 glas alcoholhoudende drank af te breken, heeft je lichaam ongeveer 1,5 uur nodig. Fabeltjes zoals extra eten, veel fris/water drinken of frisse lucht zorgen er niet voor dat het alcoholpercentage afneemt in je lichaam. Wat wel waar is, is dat elk standaardglas alcohol evenveel alcohol bevat. Een standaardglas wijn of sterke drank, bevat evenveel alcohol als een standaardglas bier.

Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA)

De Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) is een tweedaagse cursus over de risico's van alcoholgebruik in het verkeer. Wanneer er sprake is van een alcoholpromillage tussen de 1,0 en 1,8 promille (435 µg/l)-785 µg/l), is een betreffende bestuurder verplicht de EMA cursus te volgen. Voor beginnende bestuurders en bestuurders die al een EMA-cursus hebben moeten volgen, geldt een promillage van 0,8 tot 1,3 (345 µg/l-570 µg/l). Tot slot geldt dat de EMA kan worden opgelegd aan bestuurders die op het politiebureau geweigerd hebben om mee te werken aan de ademanalyse, of indien er sprake is geweest van twee aanhoudingen met lagere promillages. De cursus is verplicht en bij weigering wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Docenten van instellingen voor verslavingszorg verzorgen de cursus. Het CBR krijgt na succesvol verloop van de cursus een bericht. Hiermee wordt de procedure beëindigd en het rijbewijs blijft geldig. Indien cursisten niet of onvoldoende hebben deelgenomen aan de cursus, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Kijk voor meer informatie over de EMA cursus op de website van het CBR.

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)

Voor beginnende bestuurders die zijn aangehouden met een alcoholpromillage van 0,5 tot 0,8 (220 tot 350 ug/l) en voor ervaren bestuurders die zijn aangehouden met een alcoholpromillage van 0,8 tot 1,0 (350 tot 435 ug/l) is er de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer, oftewel de LEMA. Deze cursus duurt 2 ochtenden of 2 middagen en is, zoals de naam het al zegt, een enigszins minder intensieve versie van de EMA. Kijk voor meer informatie over de LEMA cursus op de website van het CBR.

Drugs

Drugsgebruik in combinatie met verkeersdeelname is absoluut niet toegestaan.

Medicijnen

Bij een overtreding krijg je meestal een verkeersboete.
Op de verpakking van verkeersgevaarlijke medicijnen staat altijd een gele sticker met daarop dat deze medicijnen de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als je deze medicijnen gebruikt, wordt het sterk afgeraden om de weg op te gaan. Als niet duidelijk op de verpakking staat of de medicijnen jouw rijvaardigheid beïnvloeden, raadpleeg dan de huisarts. Volgens de wet is het verboden om een voertuig te besturen onder invloed van een stof die de rijvaardigheid beïnvloed. In de wet staat daarover: "Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht."

Overtredingen en misdrijven in het verkeer

Een strafbaar feit pleeg je als je de wet overtreedt. Een strafbaar feit heb je in twee vormen: overtreding en een misdrijf. Bij een overtreding krijg je meestal alleen een boete. Misdrijven zijn erge strafbare overtredingen welke leiden tot strafvervolging. Voorbeelden overtreding: te hard rijden, door rood licht rijden, verkeerd parkeren of een stopbord negeren. Voorbeelden misdrijf: Rijden onder invloed van alcohol of drugs, joyriding, geweld in het verkeer of wegrijden bij een ongeluk.

Ga door naar het volgende hoofdstuk Kijken >

Test je kennis over Verkeersdeelname

Auto- motor- en bromfiets-theorie cursus

Online theorie cursus

Via Snelslagen.nl koop je het complete
online theoriepakket inclusief alle theorie examens al voor € 24,99

Ontdek meer >